Nové funkcie v online shopeNové funkcie v online shope

Najnowsza funkcja w sklepie

Your Gühring tool subscription:

Order recurring tool orders even faster thanks to the new subscription function. Select the desired tool in the store, create a new subscription or extend an existing one and select the delivery interval (weekly, every 14 days or monthly). Maximálna individualizácia pre Vašu spoločnosť: 

Osobné nákupné podmienky

Vaše osobné nákupné podmienky a ceny vždy prehľadne.

Takto to funguje: 

Keď si chcete pozrieť individuálne čisté ceny pre každý nástroj, prihláste sa do nášho e-shopu.

Osobný profil

Kedykoľvek si môžete prezerať a aktualizovať osobné údaje a oprávnenia.

Takto to funguje: 

V časti „Môj účet“ nájdete všetky dôležité informácie o svojej spoločnosti a svojom účte. Prepnite na kartu „Môj účet“ a vyberte „Informácie o účte“, keď chcete zmeniť informácie svojho osobného účtu. Ak chcete zmeniť svoju fakturačnú adresu, kontaktujte príslušného referenta nákupu.

Viaceré dodacie adresy

Spravujte rôzne dodacie adresy na svojom účte.

Takto to funguje: 

Prejdite do časti „Môj účet“. Na karte „Spoločnosť“ vyberte „Dodacie adresy“. Pomocou žltého tlačidla „Pridať novú adresu“ pridáte novú dodaciu adresu.

Individuálna správa oprávnení

Kedykoľvek môžete individuálne nastavovať, prispôsobovať a upravovať práva a funkcie svojich zamestnancov.

Takto to funguje: 

Na definovanie rôznych funkcií a práv prejdite do časti „Môj účet“. Na karte „Oprávnenia“ vyberte „Práva a funkcie“. Potom zvoľte tlačidlo „Pridať novú funkciu“. Zadajte názov novej funkcie a vyberte požadované oprávnenia pre danú funkciu.

Správa používateľov

Pridajte nových používateľov a/alebo vymažte starých

Takto to funguje: 

Správa používateľov: Vyberte v časti „Môj účet“ kartu „Oprávnenia“, „Správa používateľov“. Tu môžete pridať používateľov tak, že zadáte želanú e-mailovú adresu a kliknete na tlačidlo „Pridať používateľa“. V ďalšom kroku môžete používateľovi priradiť predtým vytvorenú funkciu.


Optimise your internal procurement process: 

Individuálne čísla materiálov

Zadaním individuálnych čísel materiálov si objednáte ešte rýchlejšie a optimalizujete svoje procesy.

Takto to funguje: 

Skontaktujte sa s príslušným referentom, aby ste mohli zadať svoje individuálne čísla materiálov. 

Rýchla objednávka

Nájdite naše položky a objednajte si teraz ešte rýchlejšie pomocou funkcie Rýchla objednávka.

Takto to funguje: 

Nad lištou vyhľadávania nájdete funkciu „Rýchle vyhľadávanie“ | „Rýchla objednávka“. Tu jednoducho zadajte číslo alebo názov položky a vložte požadovanú položku do nákupného košíka v požadovanom množstve. 

Individuálne poznámky k objednávke

Pridajte k svojej objednávke individuálne poznámky k objednávke.  

Takto to funguje: 

V nákupnom košíku môžete pre svoje podklady zadať poznámky k objednávke. Existuje možnosť uložiť si pre svoje podklady objednávacie čísla, značky/nákladové strediská, ako aj celé poznámky v príslušných poliach.

Funkcia predplatného

Automatizujte opakované objednávky nástrojov s funkciou predplatného.

Takto to funguje: 

Vyberte v obchode požadovaný nástroj. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť nové predplatné“. Teraz môžete buď vytvoriť nové predplatné alebo si rozšíriť už jestvujúce predplatné. Môžete si vybrať medzi týždenným, 14-denným alebo mesačným dodávaním.

Správa nákupných košíkov

Nákupné košíky sa môžu ukladať, preposielať a objednať priamo. Ani spracovanie nákupných košíkov viacerými osobami nie je vďaka preposlaniu žiadny problém.

Takto to funguje: 

Keď ste vložili požadovaný tovar do nákupného košíka, môžete si ho uložiť alebo preposlať kolegovi. Na tento účel zvoľte tlačidlo „Uložiť/Preposlať“.

Uložiť nákupný košík: Na uloženie nákupného košíka zvoľte buď „Len uložiť“ (na neskoršie použitie nákupného košíka) alebo „Uložiť ako šablónu“ (ak má košík slúžiť ako šablóna nákupnej objednávky pre budúce objednávky).

Preposlať nákupný košík: Keď chcete preposlať nákupný košík, zvoľte možnosť „Preposlať nákupný košík ďalším používateľom spoločnosti na spracovanie“. Tu máte výber všetkých používateľov priradených k spoločnosti. Svoj nákupný košík môžete preposlať a zanechať poznámku pre kolegov. Vaši kolegovia môžu teraz spracovať preposlaný nákupný košík.

Import nákupných košíkov

Importujte si nákupný košík ručne cez zoznam v Exceli.

Takto to funguje: 

V rámci funkcie „Import nákupného košíka“ na svojom účte môžete importovať ručne vytvorené objednávky. Šablónu na ručný import nájdete v obchode v časti „Môj účet“, „Import nákupného košíka“ (kliknite na: „Stiahnuť šablónu súboru“). Vyplňte do tejto šablóny požadované čísla a množstvá položiek a nahrajte zoznam. Vyberte na tento účel vytvorený súbor a kliknite na tlačidlo „Spustiť import“.


Prehľad vašich objednávok:

Zobraziť objednávky

Všetky online objednávky prehľadne na vašom účte.

Takto to funguje: 

Prejdite do časti „Môj účet“. Na karte „Spoločnosť“ (ozubené koleso) vyberte „Online objednávky“. Tu sa zobrazia všetky predchádzajúce objednávky vašej spoločnosti. Pre podrobnejší náhľad jednotlivých objednávok kliknite teraz na symbol dokumentu vedľa želanej objednávky.

Dodatočná objednávka na 1 kliknutie 

Jedným kliknutím vložíte minulé objednávky znova do nákupného košíka a objednáte si priamo.

Takto to funguje: 

Prejdite do časti „Môj účet“. Na karte „Spoločnosť“ (ozubené koleso) vyberte „Online objednávky“. Tu sa zobrazia všetky predchádzajúce objednávky vašej spoločnosti. Teraz kliknite na symbol nákupného vozíka vedľa objednávky. Vaša predchádzajúca objednávka sa teraz so všetkými položkami uloží do vášho nákupného košíka.


Všetky údaje o nástrojoch a dostupnosti vždy prehľadne:

Dostupnosť na sklade

Dostupnosť všetkých položiek na sklade overujeme pre vás vždy v reálnom čase.

Takto to funguje: 

Ako prihlásený používateľ pri príslušnej položke alebo v nákupnom košíku kedykoľvek zistíte, či je k dispozícii váš želaný nástroj, resp. aké sú skladové zásoby. V internetovom obchode sa zobrazujú tieto stavy:


Dostupný
Dostupné množstvo X (X = počet dostupného množstva)
Predĺžená dodacia lehota (toto hlásenie sa zobrazí, ak je stav skladu = 0

Údaje o nástrojoch a výkresy CAD

Všetky naše údaje o nástrojoch a výkresy CAD (DXF, STP, XML) sú k dispozícii na stiahnutie.

Takto to funguje: 

Ako prihlásený používateľ máte prístup k výkresom nástrojov a výkresom CAD, ktoré si môžete stiahnuť. Údaje nájdete na stránke s podrobnosťami o výrobku pod kartou „Na stiahnutie“. Údaje o nástrojoch a výkresy nástrojov je možné stiahnuť ako súbor dxf, step, xml alebo png.

Rezné údaje

Rezné podmienky našich nástrojov sú pre vás vzdialené len na 1 kliknutie.

Takto to funguje: 

Keď si chcete pozrieť rezné podmienky nástroja, máte dve možnosti.

Kalkulačka rezných podmienok: Naše kalkulačky rezných podmienok nájdete na stránke s podrobnosťami o položkách pod kartou „Kalkulačka rezných podmienok“. Zadajte potrebné údaje a naša kalkulačka rezných podmienok vám poskytne rezné podmienok pre zvolený nástroj.

Navigátor Gühring: Rezné podmienok môžete získať aj cez náš Navigátor Gühring. Kliknite na žlté tlačidlo „Rezné podmienok a informačný list“ pod želaným výrobkom a automaticky budete presmerovaní do nášho Navigatora. Aj tu môžete zadať potrebné údaje pre svoj nástroj a získať rezné podmienok alebo si stiahnuť vhodný informačný list.


Rozhrania pre váš systém ERP: 

Rozhranie OCI

Výmena katalógových informácií medzi internetovým obchodom Gühring a vaším systémom ERP (napr. SAP).

Aby skorzystać z tej funkcji, należy się z nami skontaktować.

Takto to funguje: 

Po úspešnej registrácii v internetovom obchode Gühring zvoľte v časti „Môj účet“ v sekcii „Funkcie objednávky“ -> „Prenos OCI“ na vyvolanie prihlasovacej adresy OCI Login-URL (príklad URL: https://webshop.guehring.de/prolineoci/login/q/k/169bd4bc018411b1b3c73ef63563da7/.) Skopírujte adresu URL a uložte si ju do systému ERP ako OCI-Shop. Definujte vo svojom ERP adresu Hook-URL. Tá sa musí poslať ako parameter HTTP/GET „HOOK_URL“ vo vyvolaní internetového obchodu (dodržujte veľké písmená)

Príklad: https://webshop.guehring.de/prolineoci/login/q/k/169bd4bc018411b1b3c73ef63563da7/?HOOK_URL=https://erp. kunde.com/. Pri používaní SAP sa HOOK_URL zvyčajne automaticky použije pri vyvolaní katalógu dodávateľa.
Otvorte OCI-Shop vo svojom ERP a naplňte si košík. V internetovom obchode Gühring je možné nákupný košík v náhľade košíka preniesť do ERP pomocou tlačidla „Preniesť cez OCI“. V príslušnom prípade potvrďte otázku „Vymazať košík?“. Nákupný košík v internetovom obchode Gühring sa tým vymaže.
Prijmite teraz v ERP nákupný košík a spracujte ho.


Môj košík